Windows Update and Privacy Settings 1.0.14.0

Windows Update and Privacy Settings 1.0.14.0

Microsoft Corporation – Shareware – Windows
4 Stars User Rating

Tổng quan

Windows Update and Privacy Settings là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.399 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Update and Privacy Settings là 1.0.14.0, phát hành vào ngày 17/11/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/04/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.14.0, được sử dụng bởi 96 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Update and Privacy Settings đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Windows Update and Privacy Settings đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Update and Privacy Settings!

Cài đặt

người sử dụng 16.399 UpdateStar có Windows Update and Privacy Settings cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản